Recreatie

Wandelen of fietsen op het prachtige strand of de mooie duinen.

Rondje Wijk aan Zee
Rondje Wijk aan Zee

Rondje Wijk aan Zee is een wandelroute door het landschap dat Wijk aan Zee omringt. De wandeling biedt een bijzondere kijk op het verleden van het kustdorp. De route voert deels door hoge duinen over zandpaden.

Wandelaars die deelnemen aan het rondje Wijk aan Zee worden gestuurd en geïnformeerd middels bewegwijzering langs de routes.

Sinds 2013 is er ook een tweede wandeling uitgestippeld door de dorpskern. Deze route is toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn en graag onze kustplaats ontdekken.

Meer info www.rondjewijkaanzee.nl

Zee van Staal
Zee van Staal

Zee van Staal, een groene zone, een staalfabriek en het metershoge Paasduin. Dat vormt het decor voor een indrukwekkende beeldententoonstelling aan de rand van het dorp Wijk aan Zee. Even indrukwekkend is het verhaal er achter. Dit duingebied, Ronaldsduin geheten bood ooit plaats aan kampeerders Met de Hoogovens ( Nu Tata ) op de achtergrond leverde dat surrealistische beelden op.

 Meer informatie op www.eenzeevanstaal.nl

Wandelen en fietsen
Wandelen en fietsen

Wandelen en fietsen in Noord-Hollands duinreservaat

Wijk aan zee ligt vast aan het Noord Hollands duinreservaat een van de grootste en rijkste natuurgebieden van ons land.

Het Noord-Hollands Duinreservaat is met zijn 5300 ha een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het duinterrein strekt zich uit van Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen: ruim 20 kilometer lang en gemiddeld zo’n 2,5 km breed. Vanwege de uitgestrektheid en de grote afwisseling in begroeiing, hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en menselijk gebruik in het verleden, komt er een ongekend groot aantal planten- en diersoorten voor in dit uiterst waardevolle reservaat. Daarnaast bevat het een schat aan historische resten en overblijfselen.

De historie van het Noord-Hollands Duinreservaat gaat een eeuw terug. In 1903 verwierf de provincie Noord-Holland het landgoed Bakkum. In 1920 werd het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) opgericht voor drinkwaterwinning en distributie over de provincie. De terreinen werden tevens opengesteld voor het publiek. Na 1933 worden de bezittingen verder uitgebreid. Spoedig voorziet PWN bijna geheel Noord-Holland van schoon drinkwater. Vanaf 1960 neemt het belang van recreatie en natuurbescherming in het duingebied sterk toe, naast de bestaande functies van zeewering en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren, zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nieuwe wintechnieken in de duinen. In 1992 worden de Wimmenummerduinen aangekocht, waarmee het duinreservaat op haar huidige grootte van 5300 hectare komt.

In de 21ste eeuw is het duin belangrijk voor de mens als zeewering en als gebied voor natuur, recreatie en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nieuwe wintechnieken in de duinen.

In en bij het gebied zijn interessante locaties aanwezig op het vlak van natuur, cultuur, historie en recreatie. Daarnaast zijn er meerdere locaties waar u kunt eten, drinken.

Alle routes staan duidelijk aangegeven bij het begin van het duin door middel van kleuren of paddestoelen met daarop duidelijke wegbewijzering.

Koop altijd een kaartje en voorkom boetes.

Huisregels Noordhollands duinreservaat:

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Honden toegestaan, mits kort aangelijnd
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Verkooppunten
Kaarten verkoop bij de Primera en de Spar Wijk aan Zee

Gebied seizoensgebondenheid
Voor enkele delen geldt een (seizoen-)beperking m.b.t. de toegankelijkheid;

Informatie PWN à www.pwn.nl

Meerdere routes in en rond Wijk aan Zee

InloggenVakantieaanstrand.nl

Inloggen of registeren

Welkom bij Vakantieaanstrand

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Uw wachtwoord