Selecteer een pagina

protocollen covid-19

 

 

PROTOCOLLEN COVID-19
LEES ONDERSTAAND AANSDACHTIG DOOR

>> Protocol opbouw strandhuisjes.PDF
>> Protocol Gebruik huisjes.PDF
>> Looproute.PDF

PROTOCOL OPBOUW STRANDHUISJES

Geachte college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk,

Hieronder vindt u het plan van aanpak voor het opbouwen en afmonteren van de strandhuisjes te Wijk aan Zee.

-Voor het opbouwen/afmonteren van de huisjes laten wij maximaal twee (2) personen toe, zodat de onderlinge afstand makkelijk te waarborgen is (1,5 meter). Het opbouwen en afmonteren is toegestaan tussen 07.00 uur en 20.00 uur.

– In het geval van een dubbele rij huisjes zullen de eigenaren van de achterste rij een looproute hebben via de achterzijde van de huisjes heen, en tussen de twee rijen in terug.

Voor de voorste rij geldt dat er voor de huisjes langs naar het huisje gelopen wordt. Gezien de breedte daar is de route zowel heen als terug gelijk.

– In het geval van een enkele rij huisjes kunnen de eigenaren via de achterzijde aankomen en bij vertrek aan de voorzijde teruglopen.

– Het is op dit moment niet toegestaan te recreëren of te overnachten.

Het blijft natuurlijk primair de eigen verantwoording van de bezoekers van het strand, dat ze zorgen voor de correcte naleving van de maatregelen zoals opgesteld door de overheid, zoals nu in de normale samenleving ook al van iedereen geëist wordt.
Er is op ons strand een grote sociale controle, onze huurders en ook de exploitanten zullen hierop toe zien en mensen aanspreken waar nodig.

Mocht onverhoopt naleving op problemen stuiten dan nemen wij, exploitanten, direct contact op met handhaving (graag telefoon nummer)
In de bijlage(n) vindt u de betreffende exploitaties met per exploitatie de gegevens van de strandhuisjes. Ook in de bijlage de meest recente tekening met daarop aangegeven de locatie(s) van de exploitatie(s).

We willen immers een veilig strand voor iedereen wat nu niet anders is dan in het verleden voor Corona.

Namens strandexploitanten Wijk aan Zee verenigd in de VSW,

Voorzitter VSW & contactpersoon Jeroen van Son
06 53613452
jeroen@sunseabar.nl

Bijlage 1 Exploitatie met aantallen strandhuisjes (allen zijn aangesloten op riool)

Azul 4 Hotel huisjes allen eigen sanitair Greve
Kavel 1

Aan zee slapen 50 Hotel huisjes en 90 particulieren huisjes waarvan 88 eigen sanitair Exploitatie De Ridder
Kavels 7

Exploitatie Limmen Kavel 8B

Het Gele Tentje Kavel 9B

Rijk aan Zee Kavel 15

Bad Zuid Kavels 16 /18

85 Particulieren huisjes waarvan 84 huisjes met eigen sanitair
30 Particuliere huisjes 24 met eigen sanitair, nog twee transporteren.

9 Hotel huisjes allen eigen sanitair
80 Particulieren huisjes allen eigen sanitair, drie te transporteren.

Huisjes zonder eigen sanitair mogen niet gebruikt worden ( aangegeven op kaveltekening )

>> PROTOCOL GEBRUIK HUISJES

De uiteindelijke definitieve regels (d.w.z. inclusief eventuele aanpassingen na uw input) zullen wij aan de eigenaren van de strandhuisjes middels mail vooraf, d.w.z. voordat zij nadere of eerste stappen op het strand zullen zetten, communiceren.

Protocol gebruik van de strandhuisjes.

1. Voor het aantal personen dat bij elkaar mag verblijven volgen we de richtlijnen van het RIVM, waarbij de 1,5 meter afstand te allen tijde leidend is.
Volgens de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan om naast de leden binnen zijn of haar huishouden, max 3 bezoekers te ontvangen. Dat willen wij voor de strandhuisjes met inbegrip van de terrassen en de ruimte eromheen beperken tot max 2 bezoekers.

2. Het verbod op samenkomsten is uiteraard onverminderd van toepassing op het strand. Groepen van 3 of meer personen die geen 1,5 meter
afstand
houden zijn dus niet toegestaan.
3. De strandhuisjes worden alleen gebruikt door de eigenaren en de leden binnen zijn of haar huishouden,

d.w.z. worden niet verhuurd of in gebruik aan derden gegeven.
4. De boodschap aan de gebruikers zal telkens weer zijn, dat als iemand koorts
heeft of verkouden is hij/zij niet naar het strand komt en thuis blijft. Dit geldt
ook voor alle gezinsleden
.


5. Wij zullen er voortdurend op aandringen dat men op elkaar let. De meesten
komen al jaren op het strand en men kent elkaar. Wij spreken elkaar aan op
het naleven van de regels.


6. Omdat er controle mogelijk moet zijn om vast te stellen wie in de huisjes
verblijven moeten mensen zich kunnen identificeren. Ons advies is om een
(kopie) van legitimatie beschikbaar te hebben in het huisje.


7. Wij zullen benadrukken dat men er rekening mee moet houden dat als men
zich niet aan de regels houdt er, naast gezondheidsrisico’s, consequenties
aan vast kunnen zitten. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere
strandhuisjes gebruikers.
Gebruik je gezond verstand.


8. Handhaving van de bovenstaande regels zal zoals geschreven in de eerste
plaats door sociale controle gedaan worden. Daarnaast zal de exploitant ook controleren en zo nodig optreden om mensen te corrigeren.


9. Als onverhoopt blijkt dat in geval van afwijking van de regels het aanspreken
van andere eigenaren van strandhuisjes niet kan of geen effect sorteert, dan
zal degene die dat vaststelt de exploitant informeren die, al naar gelang de aard
en omvang van de overtreding, de betrokkenen zal aanspreken en/of
handhaving zal inschakelen.


10. De exploitant heeft op basis van de huurovereenkomst tussen exploitant en eigenaar om privaatrechtelijk op te treden bij overlast (wanprestatie huurder).


11. Als officiële handhavers in het kader van hun controle en handhaving op voor
hen onduidelijke situaties stuiten, bijvoorbeeld over wie de eigenaren zijn, wie
de bezoekers etc., dan kunnen ze contact opnemen met de exploitant die dat inzichtelijk zal maken.


12 N.B. Bij recreatie in of bij de kleinere huisjes zal men bij gebruik van twee huisjes naast elkaar, een windscherm aan het huisje plaatsen als afscheiding met een hoogte van minimaal 1m40 en een lengte van 2 meter. Dit betreft de kavels 7, 8b, 9a. Mocht handhaving constateren dat deze maatregel niet werkbaar is, dan (verwijderen en vervangen door) zullen wij opnieuw in gesprek gaan met de gemeente over passende maatregelen zoals bijvoorbeeld het verhogen van windschermen, om en om (lees voor en achter zitten) of 50% bezettingsgraad van de betreffende strandhuisjes.