Huurdersinformatie

 

 

Huurders informatie

Beste huurders,

De werkzaamheden op het strand zijn alweer gestart, dus hoogste tijd om van ons te laten
horen. Net als afgelopen seizoen zullen Peter en Simone ook komend seizoen op het strand
aanwezig zijn. Zij zullen de kiosk draaien en zijn jullie aanspreekpunt voor vragen en
problemen, maar wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar op het bij jullie bekende nummer.
Tijdens de opbouw periode zullen we de meeste wel zien en kan ik jullie aan elkaar
voorstellen.
Er wordt al lang over een overeenkomst tussen exploitant en huisjes eigenaren gesproken,
maar op korte termijn kunt u het exemplaar verwachten. Er zal een begeleidend schrijven bij
zitten over de totstandkoming van de overeenkomst. Er is in het afgelopen jaar samen met een
groep huurders, gemeente en exploitanten gewerkt aan deze overeenkomst om tot een
evenwichtig stuk te komen.
Zoals aangegeven in ons vorige schrijven zijn alle huisjes goed ingemeten, dit heeft te maken
met de vierkanten meters welke worden gebruikt voor de stalling. In het verleden is er geen
rekening gehouden met overstekken, kisten, dissels en de loze ruimte tussen de gestalde
huisjes. Deze extra ruimte is aangepast in uw jaarlijkse factuur en verschilt per huisje. De
verhoging ligt tussen de 50 en 125 euro. Tevens is de verbranding van het afval in de
afgelopen 2 jaar gestegen met ongeveer 60% ook hiervoor zal een verhoging worden door
gevoerd van 25 euro per huisje. De indexering volgens het CBS is voor dit jaar is 1,8%.
Graag maken wij u nogmaals op attent dat alle strandhuisjes vanaf het seizoen 2023
aantoonbaar moeten voldoen aan de wettelijke bouw en veiligheid eisen. Indien een huisje
niet aantoonbaar voldoet, zal deze niet meer op het strand geplaatst worden! Mochten hier nog
vragen over zijn dan hoor ik het graag.

Met zonnige groet,
Exploitatiemaatschappij Limmen,
Jeroen en Annemarie Limmen