Selecteer een pagina

Huurdersinformatie

Huurders informatie

Beste huurders,

Ingevolge de bepalingen in onze huurovereenkomst met de gemeente is er een taxatie uitgevoerd naar de huurprijs die wij aan de gemeente moeten afdragen. Wij zijn pas in de afronding bij de taxatie betrokken en enorm verrast door het resultaat. De taxatie levert een nieuwe huurprijs op die meer dan drie keer zo hoog is dan voorheen. De gemeente is zich ervan bewust dat de verhoging van de huurprijs ingevolge de huurovereenkomsten wordt doorberekend aan alle huurders en vraagt ons u hierover te informeren. 

Het is volstrekt onduidelijk hoe de huurprijzen tot stand zijn gekomen en er zijn verkeerde en onvoldoende referenties gebruikt. Appels en peren en geen kennis van strandzaken. De exploitanten van de strandhuisjes hebben daarom bezwaar ingediend bij de gemeente op zowel de uitvoering als de uitkomst van de taxatie. De ambtenaren hebben geen opheldering gegeven en het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten om de huurprijs te verhogen met ca. 825 euro inclusief btw, maar exclusief indexering. De verhoging wordt in drie jaar doorgevoerd hetgeen voor 2024 voor alle huurders neerkomt op een verhoging van 275 euro inclusief btw, maar exclusief eventuele indexering. De door de gemeente opgelegde verhoging zal moeten worden doorberekend in de huren. Voor de strandhuisjeseigenaren betekent dit een enorme financiële tegenslag in economisch toch al moeilijke tijden.  Wij hebben dan ook besloten de indexering van 4% (conform de CBS) in gematigde vorm door te voeren. Dit komt neer op een verhoging van 50 euro voor een klein huisje en 75 euro voor een groot huisje.

Na het collegebesluit heeft de politieke partij Vrij! het initiatief genomen om een motie in te dienen om de huurverhoging van tafel te krijgen en met succes. De gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen en kort gezegd moet het college voor de strandhuisjes opnieuw naar de tekentafel. Wij als verhuurders zullen er alles aan doen om te zorgen dat er een nieuwe logische en transparante taxatie zal komen aangaande de strandhuisjes. Garanties voor een ander procesverloop en resultaat kunnen we helaas niet geven maar we voelen ons gesteund door de gemeenteraad. De ambtenaren hebben ons verzocht om voor 2024 in ieder geval de bovenstaande eerste termijn van de huurverhoging door te voeren en hebben toegezegd dat als een nieuwe taxatie een voordeliger resultaat oplevert dit te verrekenen.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u net als ons geschrokken bent en met heel veel vragen zit over de taxatie, de huurverhoging of de motie van de gemeenteraad. Wij kunnen u helaas op dit moment niet aan de antwoorden helpen. De gemeente is verantwoordelijk voor de (her)taxatie en communicatie daaromtrent. Het is nu aan het college en haar ambtenaren om de motie van de raad uit te voeren en de strandexploitanten er meer bij te betrekken. Wij hebben dan zeker vertrouwen in een gunstigere uitkomst alleen al vanwege het feit dat een strandhuisje op strand Wijk aan Zee weliswaar veel leuker is, maar zeker niet meer zou moeten kosten dan op Zandvoort.

Met zonnige groet en tot snel op het strand,

Exploitatiemaatschappij Limmen,  

Jeroen en Annemarie Limmen