Huurdersinformatie

Huurders informatie

Beste huurders,
De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor het komend strand seizoen. Corona heeft er voor gezorgd dat wij afgelopen winter mochten blijven staan en dit heeft ook een positief
gevolg voor jullie als huurders. Het scheelt een hoop opbouw tijd en dus zullen jullie huisjes eerder naar het strand gaan. De exacte planning is nog niet bekend, maar als het weer geen roet in het eten zal gooien zullen de huisjes ongeveer twee weken eerder op transport gaan. Als het zover is zullen we u dit uiteraard via de bekende manier laten weten, maar hou alvast rekening in de planning om het huisje zo snel als mogelijk na plaatsing op te bouwen. Aan het einde van vorig seizoen hebben te maken gekregen met de werkzaamheden van Tennet. Op dit moment worden de laats hand gelegd aan het intrekken van de vier
mantelbuizen, waarna de grote constructie zal worden afgebroken en er plaats gemaakt wordtvoor de volgende aannemer die de kabel zal gaan invoeren. Als strand exploitanten hebben we vanaf de voorbereiding intensief contact met Tennet om te zorgen dat de overlast vooriedereen zo minimaal is. In deze gesprekken is een compensatie voor de huisjes afgesproken
voor overlast 2021 van 250 euro per huisje voor de maand september 2021. Deze compensatie zal op de rekening van 2022 in mindering worden gebracht. Op dit moment zijn de gesprekken met Tennet gaande over overlast compensatie voor het seizoen 2022. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar hierop vooruit lopend hebben
wij voorgesteld ook voor dit seizoen een compensatie aan te bieden voordat de nieuwe werkzaamheden zullen starten in maart/april. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte
zodra er een afspraken zijn gemaakt. De werkzaamheden zijn te volgen via de Tennet bouwapp welke gedownload kan worden in de playstore. De meeste van de huurders hebben inmiddels een getekende huurovereenkomst in hun bezit. De huurders die dit nog niet hebben zullen tijdens het opbouwen maart/april uitgenodigd worden bij ons op het strand de overeenkomst te komen ondertekenen. Kom na dat u bent uitgenodigd met de personen die mee moeten tekenen. In de rekening voor 2022 zal een index worden verwerkt van 2,7%. Buiten deze index zal er
een extra verhoging zijn voor de het transport van uw huisje en indien u een elektra aansluiting zal ook hier een verhoging worden doorgevoerd. Gemiddeld komt het voor een
klein huisje neer op ca.75 euro en een groot huisje ca. 95 euro, dit is inclusief index. Nog een paar punten van huishoudelijke aard:
– Alle strandhuisjes moeten vanaf het seizoen 2023 aantoonbaar voldoen aan de wettelijke bouw en veiligheid eisen. Indien u een nieuw strandhuisje wilt bouwen zijn wij hier graag van
op te hoogte!
– Als u naar huis gaat ruim alle spullen rondom het strandhuisje op, bij voorkeur onder het huisje dit voorkomt schade tijdens storm en ergernis bij de buren. Dit geldt ook voor alle
parasol voeten wat het schuiven met de shovel bijna onmogelijk maakt.
 Met zonnige groet en tot snel op het strand,
Exploitatiemaatschappij Limmen,
Jeroen en Annemarie Limmen