Selecteer een pagina

Huurdersinformatie

Huurders informatie

Beste huurders,

Het seizoen 2022 kan in de boeken als bijzonder mooi, dat er nog maar vele mogen volgen.

De werkzaamheden van Tennet voor het aan land brengen van de elektra kabels op de grens met Heemskerk voor nieuw aan te leggen windmolen parken op zee zijn afgerond. Wij hebben in de afgelopen jaren nauw contact gehad met Tennet en de uitvoerende bedrijven om de hinder voor onze huurders en gebruikers van het strand zo laag mogelijk te houden. De overlast is beperkt gebleven maar zeker op verschillende manieren geweest. We hebben met Tennet een compensatie op de huur per strandhuisje van € 500,00 over het seizoen 2022 af kunnen spreken Deze compensatie zullen we op de factuur in mindering brengen.         

De huurovereenkomst voor het stallen van de strandhuisjes op het Buko terrein langs de Binnenduinrandweg loopt af. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten om voor de komende jaren zekerheid te hebben dat uw huisje een plek voor de winter heeft.  De prijs per m2 was € 15,00 p/m2 en zal conforme nieuwe overeenkomst € 25,00 p/m2 worden. Gezien de alsmaar groter wordende schaarste voor het stallen van strandhuisjes en de mogelijk toekomstige regelgeving met betrekking tot het transport van en naar strand is dit ons inziens een positieve ontwikkeling.

Helaas schieten bij ons ook de prijzen de lucht in en zullen deze door indexering aan u doorberekenen. De index zal 10% bedragen conform de CBS indexering. We hebben eerst de stalling uit het totaal bedrag gehaald en vervolgens geïndexeerd en de kosten per huisje voor de stalling weer op uw rekening toegevoegd. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Met zonnige groet en tot snel op het strand,

Exploitatiemaatschappij Limmen,

Jeroen en Annemarie Limmen.

Download hier de PDF