Huurdersinformatie

Huurdersinformatie

Beste huurders,

 

 

We zijn er weer klaar voor, het nieuwe seizoen staat op beginnen!

De paasdagen vallen dit jaar erg vroeg, maar wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de huisjes voor het paasweekend op hun plek te krijgen. Houd uw de ontwikkelingen dus in de gaten. In de rekening is een indexering verwerkt van 1,5% volgens het CBS.

In de afgelopen jaren hebben er al veel nieuwe ontwikkelingen plaatst gevonden. Zo is er een riool systeem neergelegd welke zijn waarden inmiddels wel heeft bewezen, zijn er stroomaansluitingen gerealiseerd en wordt het afval gedeeltelijk gescheiden. Ook zijn er in de afgelopen jaren al een hoop nieuwe huisjes gekomen welke aan alle nu gelden eisen voldoen. Uiteindelijk zullen alle huisje in 2021 aantoonbaar moeten voldoen. We zullen dit de komende jaren zoveel als mogelijk proberen te begeleiden en te faciliteren. Mocht u hier vragen over hebben dan horen we het graag.

Een veelvuldig gestelde vraag is of er een tentje, trampoline enz. geplaatst mag worden bij het huisje. Als u de APV ( Algemene Plaatselijke Verordening) erop na leest, mag u dit niet. U leest hier nog heel veel dingen welke niet zijn toegestaan. Ons lijkt Handhaving niet nodig/onwenselijk mits de regels van de exploitant/beheerders hieromtrent worden nageleefd!

 

Het afgelopen seizoen zijn er (te) veel klachten binnen gekomen omtrent het uitlenen en of (onder) verhuren van de strandhuisjes. Het is begrijpelijk en te waarderen dat wanneer u zelf geen gebruik maakt van uw huisje dat een vriend of familielid dit mag doen. U moet zich wel realiseren dat uw buren en omliggende gebruikers hier hinder van kunnen ondervinden. Buiten het feit dat onderverhuur verboden is en het kan leiden tot ontzegging van het strand zullen we rekening moeten houden met andere gebruikers. Ons advies hierin is dat u dit tot het minima beperkt zodat de overlast voor een ander ook minimaal zal zijn. Ook hiervoor geldt dat we handhaving moeten zien te voorkomen.

 

 

 

Met zonnige groet en tot snel op het strand,

Exploitatiemaatschappij Limmen,

Jeroen en Annemarie Limmen